GENERACJA.pl - Twój dostęp do Internetu GENERACJA.pl - Twój dostęp do Internetu
GENERACJA.pl - Twój dostęp do Internetu GENERACJA.pl - Twój dostęp do Internetu pomoc praca kontakt
GENERACJA.pl - Twój dostęp do Internetu
Polski English
Download
HelpDesk
+48 71 78 56 000

Zmiana planów taryfowych

Do każdej usługi świadczonej przez naszą sieć zapewniamy możliwość samodzielnej jej konfiguracji. Konfiguracja następuje poprzez System Zarządzania Kontem.

Zmiana planu taryfowego może nastąpić w dowolnym momencie jednak będzie ona widoczna dopiero od kolejnego okresu rozliczeniowego.

UWAGA: Aby zmiana zadziałała od kolejnego okresu rozliczeniowego należy ją dokonać najpóźniej na 2 doby przed rozpoczęciem tego okresu tj. do dnia 8, 18 lub 28 danego miesiąca kalendarzowego.

Poniższe ilustracje obrazują jak zmienić plan taryfowy krok po kroku poprzez System Zarządzania Kontem.

KROK 1: Przechodzimy do Systemu Zarządzania Kontem i logujemy się przy pomocy uzyskanego loginu oraz hasła. Operację zatwierdzamy przyciskiem Wejdź:

KROK 2: Po zalogowaniu się w systemie, z menu po lewej stronie, wybieramy zakładkę L a n i opcję Nowe Taryfy:

KROK 3: Po prawej stronie pojawi się lista, z której należy wybrać interesujący nas plan taryfowy i potwierdzić nasz wybór przyciskiem Wybierz:

KROK 4: Po zatwierdzeniu wyboru pojawi się informacja o wybranym planie taryfowym oraz datą, od której plan ten będzie obowiązywał. Jeżeli źle wybraliśmy to możemy ponownie wybrać inny plan taryfowy z listy lub po prostu usunąć nasze zlecenie. Po całej operacji należy wylogować się z systemu przy pomocy opcji logout:

Jak uzyskać dostęp do SZK?