GENERACJA.pl - Twój dostęp do Internetu GENERACJA.pl - Twój dostęp do Internetu
GENERACJA.pl - Twój dostęp do Internetu GENERACJA.pl - Twój dostęp do Internetu pomoc praca kontakt
GENERACJA.pl - Twój dostęp do Internetu
Polski English
Download
HelpDesk
+48 71 78 56 000

Rejestracja i użytkowanie domen

Kto rejestruje domeny?
Rejestracją domen w Polsce zajmuje się Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa.

Jak zarejestrować domenę?
Dla zarejestrowania domeny niezbędne jest prawidłowe wysłanie elektronicznego Wniosku dostępnego poprzez naszą stronę www, bądź też witrynę NASK www.dns.pl. Po wysłaniu elektronicznej wersji Wniosku należy go następnie wydrukować, podpisać wyraźnymi podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy, oraz opatrzyć pieczęcią firmową (pieczęć nie jest wymagana od osób fizycznych). Pisemny Wniosek należy przesłać do NASK w ciągu 7 dni od daty wysłania jego wersji elektronicznej, pod numer faksu: (+48 22) 523 13 01.

Jak wypełnić wniosek?
Wniosek dostępny pod adresem www.dns.pl należy wypełniać zgodnie z opisem poszczególnych jego pól, wprowadzając wymagane dane. W wypadku wykrycia braku danych lub błędu system rejestrujący wyświetli odpowiednie komunikaty o nich. Na każdym etapie wypełniania Wniosku, przed ostatecznym zatwierdzeniem do wysłania jego elektronicznej wersji, można skorygować dotychczas wprowadzone dane. Po zatwierdzeniu do wysłania elektronicznej wersji Wniosku, należy go wydrukować. Zalecane jest zapisanie wniosku na dysku lokalnym komputera.

Składnia rejestrowanych nazw domen
Nazwa domeny może się składać wyłącznie z liter alfabetu łacińskiego, cyfr oraz znaku '-' (minus). Znak '-' nie może występować na początku i na końcu nazwy. Łącznie nazwa każdego poziomu domeny może zawierać do 63 znaków.

Czy nazwę domeny należy pisać małymi czy dużymi literami?
Z punktu widzenia obsługi nazw domenowych wielkość liter nie jest rozróżniana.

Jakie domeny można rejestrować?
NASK administruje domeną krajową .pl oraz szeregiem domen drugiego poziomu - (funkcjonalnymi np. .com.pl; .biz.pl; .net.pl; .org.pl; itd. oraz regionalnymi np. .waw.pl; .bydgoszcz.pl; itd.). Pełny wykaz administrowanych przez NASK domen jest dostępny pod adresem www.dns.pl (funkcjonalne, regionalne). Abonent składa we Wniosku rejestracyjnym oświadczenie o przysługującym mu prawie do nazwy domeny. W domenie .pl nie będą rejestrowane nazwy miejscowości będące siedzibami gmin, powiatów i województw. Stosowne regulacje w tym zakresie zawiera Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r., Dz. U. nr 110/99 poz. 1267.

Czas rejestracji domen
NASK zobowiązuje się do rejestracji nazwy domeny w terminie do 5 dni roboczych od daty wpłynięcia do NASK pisemnej wersji Wniosku, o ile jest on poprawny.

Czy wpisywać WWW przed nazwą domeny, czy rejestrowane są nazwy WWW?
Zdecydowanie nie. WWW jest nazwą zarezerwowaną dla usługi realizowanej w sieci Internet.

Sprawdź czy wybrana przez ciebie domena istnieje
Można skorzystać z przeglądarki na stronach WWW NASK, dostępnej pod adresem www.dns.pl. W wypadku istnienia nazwy domeny zostanie wyświetlona informacja o serwerach DNS, do których odwołuje się delegacja nazwy danej domeny.