GENERACJA.pl - Twój dostęp do Internetu GENERACJA.pl - Twój dostęp do Internetu
GENERACJA.pl - Twój dostęp do Internetu GENERACJA.pl - Twój dostęp do Internetu pomoc praca kontakt
GENERACJA.pl - Twój dostęp do Internetu
Polski English
Download
HelpDesk
+48 71 78 56 000

gFormmail (obsługa formularzy)

Aby skorzystać z gFormMail® należy mieć konto pocztowe ze zdefiniowanym przynajmniej jednym aliasem w sieci GENERACJA.pl.

Program gFormMail przekazuje oraz weryfikuje poprawność danych wprowadzonych w formularzu na stronie www. Obsługa gFormMail polega na odpowienim wypełnieniu zdefiniowanych pól w formularzu na stronie www.

Najważniejsze pola, bez których program nie będzie mógł pracować to:

  • odbiorca - zawiera adres e-mail osoby do której będą wysyłane informacje. Adres ten musi być jednym z aliasów zdefiniowanych za pomocą Systemu Zarządzania Kontem pracującym na serwerze sieci GENERACJA.pl.
  • tytul - definiuje tytuł wysyłanego e-mail'a
  • wymagane - jest to oddzielona spacjami lista pól, których wypełnienie wymusi program zanim prześle wiadomość. Pola te muszą być zdefiniowane w formularzu, program sprawdza jedynie ich wypełnienie.

Poza tym mogą być wypełnione następujące pola:

  • niewymagane - zawiera pola, których wypełnienie nie jest warunkiem poprawnego przetworzenia formularza. Do odbiorcy będzie wysyłana tylko zawartość pól, które są zdefiniowane jako wymagane oraz niewymagane. Pola nie powinny się powtarzać.
  • redirect_all_ok - pole to zawiera url'a na który zostanie przekierowany użytkownik jeśli przetwarzanie formularza przebiegnie bez błędów
  • redirect_err_brak_pol - przekierowanie jeśli braków jakichś pól zdefiniowanych w 'wymagane'
  • redirect_err_zly_format - przynajmniej jedno pole ma nieprawidłowy format (patrz formaty)
  • redirect_err_fat - wystąpił błąd wewnętrzny. Najczęściej jest on spowodowany błędnym przygotowaniem formularza. Brak pól typu: wymagane czy odbiorca wygeneruje błąd typu 'fat'.

Formaty:
Pola definiowane w 'wymagane' i 'niewymagane' mogą zostać wzbogacone o oczekiwany format. Jeśli np. pole o nazwie 'pole1' ma mieć format adresu e-mail należy w 'wymagane' (lub 'niewymagane' - zależnie od charakteru pola) wpisać pole1:mail.

Inne obsługiwane formaty to:

  • nip, pesel, regon - dla tych formatów jest sprawdzany kod kontrolny
  • postcode, cyfry - kod pocztowy oraz pole zawierające cyfry (dopuszcza spacje i myślniki)

gFormMail przyjmuje dane zarówno za pomocą metody POST jak i GET.
gFormMail znajduje się pod adresem http://pro.do.pl/cgi-bin/gformmail

Przykład poprawnego formularza to:

<form action="http://pro.do.pl/cgi-bin/gformmail" method="post">
<!-- konfiguracja gformmail'a //-->
<input type="hidden" name="odbiorca" value="devnull@generacja.pl" />
<input type="hidden" name="wymagane" value="imie_i_nazwisko adres email:mail kod_pocztowy:postcode pesel:pesel" />
<input type="hidden" name="niewymagane" value="nip:nip regon:regon email_sluzbowy:mail" />
<input type="hidden" name="redirect_all_ok" value="http://wszystko.sie.udalo.pl/cgi-bin/wyjscie?wynik=ok" />
<!-- koniec konfiguracji //-->
Imię i nazwisko*: <input name="imie_i_nazwisko" value="" />
Adres zamieszkania*: <input name="adres" value="" />
Adres email*: <input name="email" value="" />
Kod pocztowy*: <input name="kod_pocztowy" value="" />
Numer PESEL*: <input name="pesel" value="" />
Numer NIP: <input name="nip" value="" />
Numer regon: <input name="regon" value="" />
E-mail służbowy: <input name="email_sluzbowy" value="" />
* - pola są wymagane<br />
<input type="submit" value="wyślij" /> <input type="reset" value="wyczyść" />
</form>