GENERACJA.pl - Twój dostęp do Internetu GENERACJA.pl - Twój dostęp do Internetu
GENERACJA.pl - Twój dostęp do Internetu GENERACJA.pl - Twój dostęp do Internetu pomoc praca kontakt
GENERACJA.pl - Twój dostęp do Internetu
Polski English
Download
HelpDesk
+48 71 78 56 000

Bezpieczna poczta E-Mail

KROK 1: Uruchamiamy program Outlook Express. Z górnego menu wybieramy zakładkę Narzędzia i z wyświetlonej listy wybieramy opcję Konta...:

KROK 2: W oknie Konta internetowe, w zakładce Poczta zaznaczamy nazwę wybranego konta i przechodzimy do jego konfiguracji za pomocą opcji Właściwości:

KROK 3: We Właściwościach konta przechodzimy do zakładki Zaawansowane, gdzie należy zaznaczyć bezpieczne połączenie SSL dla poczty wychodzącej i przychodzącej oraz zmienić domyślny port POP3 na 995. Operację zatwierdzamy przyciskiem Zastosuj:

Nasza poczta została pomyślnie zabezpieczona!