GENERACJA.pl - Your Internet access GENERACJA.pl - Your Internet access
GENERACJA.pl - Your Internet access GENERACJA.pl - Your Internet access help work contact
GENERACJA.pl - Your Internet access
Polski English
Download
HelpDesk
+48 71 78 56 000

Aktualne promocje dla stałych Klientów

W celu zaprezentowania naszej oferty promocyjnej, poniżej przedstawiamy wybrany plan taryfowy w możliwych wariantach zakupu. Posłużyła nam do tego taryfa asymetryczna Optimum 15.

Solidny Klient

Promocja skierowana jest do Klientów korzystających z Internetu przez co najmniej 12 miesięcy. Polega na zwiększeniu prędkości dostępu do Internetu o 15% (względem podstawowych parametrów obecnie używanego planu taryfowego) za każde 6 miesięcy współpracy. Maksymalne przyspieszenie jakie można uzyskać w tej promocji to 120%. Promocja załączana jest automatycznie. Działa jeśli Klient ma uregulowane wszystkie płatności i w ciągu ostatnich 30 dni (liczonych od daty pojawienia się środków na naszym koncie) dokonał płatności w terminie.

+30% faster

The offer is directed to the Clients, who have Contracts for an indefinite term (or the period of full 12 accounting months have passed in the case of a year contract). A Client, who signs an Annex to the Contract obligating to use our services for the next 12 months (without the possibility of suspending and terminating the service) will receive 30% increase of the Internet speed in the current tariff plan. During the promotion it possible to change the tariff plan.

Download Upload Upload
0:30 - 9:00
Okres umowy PRICE
gross price/m
Optimum 15
+30% faster
19.5 Mb/s 1.3 Mb/s 1.3 Mb/s 12 months 55.35 PLN

+10Mb/s upload by night

Oferta skierowana do wszystkich Klientów, którzy opłacają abonament za Internet wyższy niż 50 złotych miesięcznie oraz mają zawartą Umowę na czas nieokreślony lub upłynął okres zobowiązania w przypadku Umowy terminowej bądź Aneksu. Klient, który podpisze Aneks do Umowy, zobowiązujący go do korzystania z naszych usług przez najbliższe 12 miesięcy (bez możliwości zawieszania usługi oraz rezygnacji z niej), otrzyma w zamian dodatkowe 10 Mb/s do uploadu nocą w posiadanym aktualnie planie taryfowym. W trakcie korzystania z promocji istnieje możliwość zmiany planu taryfowego na inny.

Download Upload Upload
0:30 - 9:00
Okres umowy PRICE
gross price/m
Optimum 15
+10Mb/s upload by night
15 Mb/s 1 Mb/s 11 Mb/s 12 months 55.35 PLN

Aneks do Umowy jest wspólny dla obu promocji tj. zwiększenia szybkości Internetu o 30% oraz zwiększenia szybkości uploadu o 10 Mb/s w nocy. Domyślnie decydując się na Aneks do Umowy przyznana zostaje promocja +30% faster. Aby ją zmienić wystarczy zalogować się do Systemu Zarządzania Kontem i wybrać promocję +10Mb/s upload by night. Zmiany promocji można dokonywać dowolną ilość razy w ciągu miesiąca.

+30% faster +10Mb/s upload by night

Klient, który podpisze Aneks do Umowy, zobowiązujący go do korzystania z naszych usług przez najbliższe 24 miesiące, otrzyma w zamian zwiększenie o 30% prędkości działania Internetu oraz dodatkowe 10 Mb/s do uploadu nocą na warunkach określonych w promocji +30% faster i +10Mb/s upload by night. Domyślnie decydując się na Aneks do Umowy przyznana zostaje promocja +30% faster, aby otrzymać również promocję +10Mb/s upload by night wystarczy zalogować się do Systemu Zarządzania Kontem i wybrać plan taryfowy droższy niż 50 złotych miesięcznie.

Download Upload Upload
0:30 - 9:00
Okres umowy PRICE
gross price/m
Optimum 15
+30% faster
+10Mb/s upload by night
19.5 Mb/s 1.3 Mb/s 11.3 Mb/s 24 months 55.35 PLN

+100% faster +10Mb/s upload by night

Klient, który podpisze Aneks do Umowy, zobowiązujący go do korzystania z naszych usług przez najbliższe 36 miesiący, otrzyma w zamian zwiększenie o 100% prędkości działania Internetu oraz dodatkowe 10 Mb/s do uploadu nocą na warunkach określonych w promocji +100% faster i +10Mb/s upload by night. Domyślnie decydując się na Aneks do Umowy przyznana zostaje promocja +100% faster, aby otrzymać również promocję +10Mb/s upload by night wystarczy zalogować się do Systemu Zarządzania Kontem i wybrać plan taryfowy droższy niż 50 złotych miesięcznie.

Download Upload Upload
0:30 - 9:00
Okres umowy PRICE
gross price/m
Optimum 15
+100% faster
+10Mb/s upload by night
30 Mb/s 2 Mb/s 12 Mb/s 36 months 55.35 PLN

2 months FREE

The Client, who will pay in advance for 10 months at one time will receive 2 months of free Internet (there's no possibility of changing tariff plan during the year). If you pay for 5,5 months at one time the Internet will work for 6 months (there's no possibility of changing tariff plan for 6 months).

Download Upload Upload
0:30 - 9:00
Okres umowy PRICE
gross price/m
Optimum 15
+100% faster
+10Mb/s upload by night
2 months FREE
30 Mb/s 2 Mb/s 12 Mb/s 36 months 46.13 PLN

Possible options of joining promotions are: +30% faster + 2 months FREE, +10Mb/s upload by night + 2 months FREE, +30% faster +10Mb/s upload by night + 2 months FREE, +100% faster +10Mb/s upload by night + 2 months FREE.

Price list for the Internet access services

Jak liczyć bonusy szybkości?

Sprawdź aktualne promocje dla nowych Klientów